#juhlaviikot
15.–31.8.
2014

Personal

Skicka e-post till:
efternamn@helsinkifestival.fi

 

ADMINISTRATION

Erik Söderblom  |  Verksahmethsledare/Konstnärlig ledare

Niki Matheson  |  Administrativ direktör

Tuula Aaltonen  |  Ekonomisekreterare

 

MARKNADSFÖRING OCH PRESS

Anu Kauppi  |  Marknadsföringschef, +358 40 520 1234

Krista Vil0  |  Marknadsföringsplanerare, +358 50 529 2996

Sini Koskimies  |  Ansvarig informatör, +358 50 358 2440

 

PROGRAM

Minna Huuskonen  |  Producent, Huvilatältet

Riku Lievonen  |  Producent, teater, dans, cirkus

Alina Tiits  |  Producent, klassisk musik

 

KONSTNÄRLIGA RÅDGIVARE

Lasse Kurki  |  Huvilatältet

Tapani Rinne  |  Huvilatältet

Maaretta Jaukkuri  |  bildkonst

Virve Sutinen   |  dans

Dima Slobodeniouk |  klassisk musik