#juhlaviikot
15.–31.8.
2014

Info

Helsingfors festspel är den största universalfestivalen i Finland. Festspelen arrangeras i månadsskiftet augusti-september och har som sin uppgift att låta alla helsingforsare komma i åtnjutande av konst.

Helsingfors Festspel arrangeras 15.-31.8.2014.
Konstens Natt arrangeras 21.8.2014

- År 2013 hade Helsingfors festspel över 200 000 besökare.
- Festspelen 2013 omspände musik från klassiska tongångar till världsmusik, samt cirkus, dans, teater, program för barn, film och cityevenemang.
- Helsingfors festspel är en av de fyra huvudarrangörerna för festivalen för ny musik Musica nova Helsinki och svarar för koordineringen av evenemanget.
- Festspelens bakgrundsorganisation är Stiftelsen Helsingforsveckan som grundats av Helsingfors stad.
- Det beslutande organet i Stiftelsen Helsingforsveckan är styrelsen, som väljs för en tvåårsperiod av Helsingfors stadsstyrelse.

 

Verksamhetsledarens hälsning