#juhlaviikot
15.–31.8.
2014

Verksamhetsledarens hälsning

(c) Sasa TkalcanDen stora berättelsen

Allra senast nu är det dags att konstatera: världen har slagit runt och ställt sig på sin spets.

Initiativtagarna finns numera ute på gatorna, inte längre i palatsen. Initiativet har omhändertagits av en generation för vilken internet är vardag. Utbudet av information är oändligt och alla tidigare värdekonstellationer står och svajar. Situationen återspeglas överallt: i familjerna, i skolan, i politiken, i företagen i Finland och runt om i världen.

Och den återspeglas i konsten – och speciellt just i konsten – som har till uppgift att skapa värdehierarkier och prototyper för nytänkande. Återspeglas, men hur? Det är frågan Helsingfors festspel år 2014 ställer.

Festivalen syns liksom tidigare år ”ute på stan”, översvallande och ymnig. Men nu öppnar vi dessutom i själva hjärtat av riket, på fältet mellan Kiasma och Musikhuset, en park för konst och evenemang. Parken är en öppen mötesplats för alla i staden, en frihamn för fritt tänkande och sinne. Parken har vi döpt till KoeHelsinki, och då står koe för både upplevelse och experiment. I parken finns plats för tältsirkus och för filmpicknick, för workshops och för allehanda manifestationer av leklynne och lust, för konserter och för diskussioner…

Vi lever i en tid av omvälvning.  Den stora pennan skriver. Den stora berättelsen skriver sig fram. Och i mitten av berättelsen står den lilla mänskan förvirrad och vilsen. Berättelsen har inget namn, ingen början, ingen ände. Teman tycks det vimla av, och vilken är då min egen lilla roll i alltsammans? Vi behöver konst mera än någonsin.  Konsten hjälper oss att begripa var vi står och var vi går.

Välkommen med på Festspelen, med i berättelsen.

Erik Söderblom
Verksamhetsledare, Helsingfors festspel

 

Erik Söderblom (f. 1958) studerade klassisk musik med piano och cello som instrument. Efter studier i filosofi, musikvetenskap och konsthistoria vid Helsingfors Universitet fortsatte han i München där han studerade operaregi. Åren 1982-85 fungerade han som dirigent för Helsingfors Kammarstråkar samtidigt som han studerade vid Teaterhögskolan i Helsingfors. Han slutförde sina registudier där år 1987.

Söderblom var i två års tid regissör för Åbo stadsteater, men förflyttade år 1990 sin verksamhet till Helsingfors, där han tillsammans med några av sin generations främsta teaterskapare tog del i utvecklandet av den nygrundade Q-teatteri. I Q-teatteri förverkligade han en rad betydelsefulla föreställningar, som Dostojevskijs Anteckningar från ett källarhål, Shakespeares Hamlet och Trettondagsafton, samt Tolstojs Krig och fred, vilka alla turnerade på festivaler såväl i hemlandet som internationellt. Q-teatteri spelade också mycket nyskriven dramatik.

Mellan år 1996 och 2002 var Söderblom ordförande och konstnärlig ledare för Q-teatteri, och tog då initiativet till att grunda den internationella Baltic Circle-teaterfestivalen, vars första konstnärliga ledare han också var.

Vid sidan av sin verksamhet i Q-teatteri har Söderblom regisserat runt om i Finland och också utomlands. Hans mest omtalade internationella regi är den prisbelönade uppsättningen av Jouko Turkkas pjäs Connecting People för von Krahl-teatern i Tallinn.

Under de senaste åren har Söderblom funnit sin väg tillbaka till operan. Han har bl. a. regisserat prisbelönta uppsättningar av Mozarts Enleveringen ur Seraljen och Figaros bröllop och en storskalig utomhusföreställning av Wagners Den flygande holländaren. Söderblom har också lovprisats för de uruppföranden av finska operor han regisserat vid Finlands Nationalopera, som bl. a. Tapio Tuomelas och Paavo Haavikkos Äidit ja tyttäret. För 2008 års Helsingfors festspel regisserade han uruppförandet av Veli-Matti Puumalas opera Anna Liisa. Bland hans senaste regier kan uruppförandet av Mikko Heiniös och Juha Siltanens opera Eerik XIV nämnas. Uppsättningen var en del av det europeiska kulturhuvudstadsårets program i Åbo.

Söderbloms roll som teaterpedagog är betydande. Åren 1998-2002 fungerade han som konstnärlig ledare för den omtalade musikteaterlinjen vid yrkeshögskolan i Åbo. Mellan 2001 och 2009 verkade han som professor i skådespelarkonst vid Teaterhögskolan i Helsingfors.

Erik Söderblom är verksamhetsledare för Helsingfors festspel sedan år 2009.