Björn Kjelltoft & Sara Lundén: Röda Lacket

Sinne har glädjen att avsluta sommarsäsongen med en utställning av de svenska konstnärerna Björn Kjelltoft och Sara Lundén. Röda Lacket är konstnärernas första utställning i Finland och dessutom deras första gemensamma utställning någonsin. Kjelltoft och Lundén är båda etablerade namn var för sig och detta nya samarbete lovar gott.

En park, en parkeringsplats, ett monotont kontorsutrymme. Två figurer i trenchcoats är upptagna med olika mer eller mindre märkliga förehavanden. De verkar vara på väg någonstans, men vart är oklart. Vad har de här personerna för relation till varandra? Vad är det som egentligen utspelar sig? Den surrealistiska stämningen och inslagen av scenografi återfinns inte bara i bildspelet utan även i de olika objekten på gallerirummets golv i form av fingrar i trä och snuskuddar i tyg.

Björn Kjelltoft (f. 1974) är konstnär, utbildad på Konstfack i Stockholm. Kjelltoft utforskar med lekfullhet sina egna referenspunkter till design och arkitektur från 60-talet och framåt. En estetik som ofta liknar men inte har det ideologiska innehållet som i sin föregångare Bauhaus. www.kjelltoft.tumblr.com

Sara Lundén (f. 1970) är musiker och konstnär, utbildad på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Arbetar med språk, form och angst. Använder sig av klichéer, lust och intuition. www.saralunden.com

Utställningen har fått stöd av Kulturfonden för Sverige och Finland samt Kulturkontakt Nord.

***

Sinnellä on ilo päättää kesäkautensa ruotsalaisten taiteilijoiden Björn Kelltoftin ja Sara Lundénin näyttelyllä. Röda Lacket on taiteilijoiden ensimmäinen näyttely Suomessa ja sitä paitsi heidän ensimmäinen yhteinen näyttelynsä. Kjelltoft ja Lundén ovat kumpikin tunnettuja nimiä, joten uusi yhteistyö lupaa paljon.

Puisto, pysäköintialue, yksitoikkoinen toimisto. Kaksi trenssitakkista hahmoa keskittyneinä enemmän tai vähemmän kummallisiin puuhiin. He tuntuvat olevan matkalla jonnekin, mutta on epäselvää minne. Mikä on henkilöiden keskinäinen suhde? Mitä oikeastaan tapahtuu? Surrealistinen tunnelma ja lavastemaiset ainekset kertautuvat kuvaesityksen lisäksi galleriatilan lattialle sijoitetuissa esineissä: puisissa sormissa ja kankaisissa nuuskatyynyissä.

Björn Kjelltoft (s. 1974) on Tukholman Konstfackissa opiskellut
taiteilija. Kjelltoft tutkii leikkimielellä omaa muotoiluun ja arkkitehtuuriin liittyvää viitetaustaansa 60-luvusta eteenpäin. Estetiikka muistuttaa usein ulkoisesti Bauhausia, mutta siltä puuttuu edeltäjänsä ideologinen sisältö. www.kjelltoft.tumblr.com

Sara Lundén (s. 1970) on Tukholman Kungliga Konsthögskolanista valmistunut muusikko ja taiteilija. Kiinnostuksen kohteina ovat kieli, muoto ja ahdistus. Hyödyntää kliseitä, intohimoa ja intuitiota. www.saralunden.com

Näyttelyä ovat tukeneet Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto ja Pohjoismainen kulttuuripiste.

***

Sinne is delighted to end its summer season with an exhibition by the Swedish artists Björn Kjelltoft and Sara Lundén. Röda Lacket is their first exhibition in Finland, and also their first-ever joint show. Kjelltoft and Lundén are both established names in their own right, and this collaboration is a promising new departure.

A park, a carpark, a monotonous office space. Two figures in trench coats are involved in more or less peculiar activities. They seem to be on their way somewhere, but it is not clear where. What relationship do these people have with each other? What is actually being acted out here? The surrealistic atmosphere and the elements of staging are not just there in the slideshow, but also in the various objects on the floor of the gallery space, in the form of fingers made of wood and wads of snuff made of cloth.

Björn Kjelltoft (b. 1974) is an artist who studied at Konstfack in Stockholm. He playfully explores his own points of reference in design and architecture from the 1960s onwards. An aesthetic that frequently resembles that of his forerunner, the Bauhaus, but without its ideological content. www.kjelltoft.tumblr.com

Sara Lundén (b. 1970) is a musician and artist who studied at the Royal Institute of Art in Stockholm. She works with language, form and angst, and makes use of clichés, desire and intuition. www.saralunden.com

The exhibition has been supported by: Swedish-Finnish Cultural Foundation and Nordic Culture Point.

sara_bjorn_fb_banner1
Aika / tid / time
18:00 - 22:00
Paikka / plats /location
Sinne, Iso Roobertinkatu 16

+ Lisää omaan listaan

Sijainti kartalla